Počasí

Mohelnice.Net - regionální informační server

Základním cílem je poskytnout široké veřejnosti prostřednictvím internetu potřebné informace o firmách a zajímavostech v Mohelnici, Lošticích a nejbližsím okolí.

Náš tip: Kvalitní InternetPočítače, notebooky.

Máte-li zajimavou adresu, nebo informaci, rád ji zde přidám.

Historie Mohelnice

Město Mohelnice bylo založeno nepochybně jako hospodářské a správní středisko území kolonizovaného olomouckými biskupy. Jak bývá u poddanských měst obvyklé, přijala Mohelnice za svůj znak erb vrchnosti - tedy šest kuželů olomouckého biskupství).
V roce 1433 husité vypálili Mohelnici, v roce 1642 dobyla město švédská vojska. V roce 1662 vyhořela jižní část města a Loštické předměstí, roku 1736 východní část města včetně hřbitovního kostela sv. Stanislava, roku 1841 vyhořelo vnitřní město a roku 1857 vyhořelo opět 32 domů na jižní části města. Archeologický výzkum odkryl v historickém jádru nynějšího města nejméně tři sídlištní útvary z 9. století až z 1. pol. 13. století. Osady se nacházely v dnešním prostoru mezi Smetanovou ulicí a náměstím Tyrše a Fügnera, další pak pod silnicí do Stavenice. Nejvýznamnější však bylo osídlování v dnešním Újezdu, které mělo funkci trhové vsi. Vysazení nového sídlištního útvaru se událo před rokem 1273, kdy se Mohelnice poprvé nazývá městem.

Kontakt:
Telefon: 723 13 29 29
p. Vladimír Bílek

Anketu na stránkách Mohelnice.net provozuje autor měsíčníku Mohelnicko a nijak nesouvisí s programátorem těchto stránek ani nevyjadřuje jeho názor. Nemůže ani ovlivnit její obsah, který nepodléhá žádnému schvalování. Můžete upozornit na nezákonný obsah a na základě této skutečnosti žádat odstranění celé ankety.

Server beží na freehostingu pipni.cz bez garance dostupnosti. Provozovatel ankety je webankety.cz Pro monitorování zneužití tohoto hlasování se používá kontrola IP adresy uživatele. V praxi to znamená, že se může zobrazit informace o dřívějším hlasování i osobě, která takové hlasovaní neprovedla. Je to tím, že někdo jiný ze stejné IP adresy již hlasoval do ankety a tudíž je již v seznamu.